Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 681/RMČ/2019


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů"


2. návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce, včetně zadávací dokumentace a smlouvy


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškerá jednání související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů"

T: 2. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ