Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 682/RMČ/2019


ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka 22 ks PC, včetně příslušenství pro ZŠ Bratří Venclíků"Rada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka 22 ks PC, včetně příslušenství pro ZŠ Bratří Venclíků"


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související se zrušením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka 22 ks PC, včetně příslušenství pro ZŠ Bratří Venclíků"

T: 18. 11. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků