Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 684/RMČ/2019


k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 Občanského zákoníkuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 Občanského zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 Občanského zákoníku, to vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT