Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 685/RMČ/2019


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 1. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce