Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 688/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s doh odou o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0720/2018/SMP14/1070 ke dni 30. 11. 2019 a na souhlas s uzavřením nové smlouvy pro byt č. 13 v objektu Bobkova 736/26, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0720/2018/SMP14/1070 ke dni 30. 11. 2019


2. s uzavřením nové smlouvy s paní Simonou Schröderovou, bytem Bobkova 736/26, 198 00 Praha 9

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy představenstva Správy majetku Praha 14, a.s., uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0720/2018/SMP14/1070 ke dni 30. 11. 2019 a zároveň uzavření nové smlouvy s paní Simonou Schröderovou, bytem Bobkova 736/26, 198 00 Praha 9


T: 31. 1. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM