Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 689/RMČ/2019


k návrhu na souhlas na postoupení nájemní smlouvy za užívání prostor nesloužící podnikání o celkové výměře 85,59 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. j. 22/SMP/14, ve znění dodatku č. l, na prostory o celkové výměře 85,59 m 2 v objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9, pro spolek Tim 2,2 z. s., sídlem Kounice 551, 289 15, IČ: 084 15 366, která naváže na činnost předchozího nájemce, a to spolku Hope4kids, z. s., sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9, IČ: 701 04 891 a přijme veškeré dosavadní závazky plynoucí ze stávající nájemní smlouvy

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy představenstva Správy majetku Praha 14 a.s., uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j.: 22/SMP/14 v objektu Vybíralova 969, Praha 9

T: 31. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM