Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 694/RMČ/2019


k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e


volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby kandidátky dle přílohy č. 1


T: 17. 12. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSO