Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 695/RMČ/2019


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy na prostor pro konání akce Rozsvícení vánočních stromůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, IČ 03447286, na prostor před stanicí metra Rajská zahrada pro konání akce Rozsvícení vánočních stromů


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, IČ 03447286, na prostor před stanicí metra Rajská zahrada pro konání akce Rozsvícení vánočních stromů

T: 2. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM