Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 696/RMČ/2019


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1072/116 a 1072/175, oba v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1072/116 a 1072/175, o výměře 50 m 2 , oba v k. ú. Hloubětín, na dobu 2 měsíců, se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 560, za cenu 3.500 Kč

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1072/116 a 1072/175, o výměře 50 m 2 , oba v k. ú. Hloubětín, na dobu 2 měsíců, se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 560

T: 17. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM