Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 697/RMČ/2019


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2,

katastrální území HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 708/2 zapsaného jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a firmou GLOB Production s. r. o.


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 708/2 ostatní plocha, katastrální území Hloubětín s firmou GLOB Production s. r. o.

T: 29. 11. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM