Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 698/RMČ/2019


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 2700/1, 2705/1 a 2706, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2700/1, 2705/1 a 2706, k. ú. Kyje, s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., IČ 04084063, za cenu 48.860 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2700/1, 2705/1 a 2706, k. ú. Kyje, s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., IČ 04084063

T: 31. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM