Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


25. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 11. 2019


č. 699/RMČ/2019


k návrhu na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO v budově č. p. 130, k. ú. Hloubětín, ul. ZelenečskáRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově č. p. 130, k. ú. Hloubětín, s bytovým družstvem Zelenečská 130/36, IČ 25741837


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO v budově č. p. 130, k. ú. Hloubětín

T: 31. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM