Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 3. 2020


č. 162/RMČ/2020


k návrhu na doplnění Jednacího řádu Rady městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na doplnění Jednacího řádu Rady městské části Praha 14 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vydání Jednacího řádu Rady městské části Praha 14 se zapracovaným doplněním dle přílohy č. 1Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: členové rady, KT