Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17. 3. 2020


č. 164/RMČ/2020


k zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.


T: 15. 4. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ