Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 17 . 3. 2020


č. 165/RMČ/2020


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přeložce plynárenského zařízení vynucené odstraněním současného a vybudováním nového mostu přes RokytkuRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2812/12 a 2815/1 v k. ú. Kyje, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ 27403505


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2812/12 a 2815/1 v k. ú. Kyje., se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ 27403505


T: 15. 5. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM