Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 184/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby

č. ABA-VS-4/2019Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby č. ABA-VS-4/2019 ze dne 23. 3. 2019


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby


T: 30. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, ODOP, KT