Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 188/RMČ/2020


k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 318.858,50 tis. Kč

výdaje 518.702,20 tis. Kč

financování 199.843,70 tis. Kč


rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 23. 3. 2020

příjmy 329.414,00 tis. Kč

výdaje 569.747,50 tis. Kč

financování 240.333,50 tis. Kč


rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 14. 4. 2020

příjmy 386.397,30 tis. Kč

výdaje 671.569,10 tis. Kč

financování 285.171,80 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 6/2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ