Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 189/RMČ/2020


k uložení odvodu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602Rada městské části Praha 14I. u k l á d á

příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


odvod peněžních prostředků ve výši 2.500.000 Kč z jejího fondu investic do rozpočtu městské části Praha 14


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odvod finančních prostředků ve výši 2.500.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 do rozpočtu městské části Praha 14

T: 30. 4. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Štolmířská