Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 190/RMČ/2020


k obnovení provozu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e


obnovení provozu na Mateřské škole Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO 70884501 v případě překročení skupiny 15 dětí v Mateřské škole Obláček, Praha 9- Černý Most, Šebelova 874, IČO 70884498 a to od 27. 4. 2020 v rozsahu 1 - 2 skupin po 15 dětech dle usnesení z 14. 3. 2020

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit s výše uvedeným usnesením Rady městské části Praha 14 ředitelku MŠ, Bc. Olgu Štěpánkovou

T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Bobkova, OPKČ