Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 191/RMČ/2020


k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitele/ředitelky příspěvkových organizací Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se setrváním:


Bc. Olgy Štěpánkové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766

Mgr. Aleny Gabaĺové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16

Mgr. Kláry Machové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140,

Mgr. Jaroslava Šupky ve funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


oznámit souhlasné stanovisko rady se setrváním ve funkci ředitelky/ředitele MŠ a ZŠ dle výše uvedeného seznamu

T: 15. 5. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Bobkova, ZŠ Šimanovská, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova