Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 192/RMČ/2020


k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_20_010Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_20_010


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit ředitele mateřských ąkol a základních ąkol zřizovaných MČ Praha 14 se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_ 20_010

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘE©, M© Hostavice, M© Kostlivého, M© ©ebelova, M© Chvaletická, M© Vybíralova, Z© Vybíralova, Z© Bří Venclíků, Z© Hloubětín