Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 195/RMČ/2020


k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Praha 14 kulturní" zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Praha 14 kulturní" zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. návrh výzvy včetně zadávací dokumentace a návrh smlouvy k uvedené veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Praha 14 kulturní" zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 30. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, Praha 14 kulturní