Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 196/RMČ/2020


k zajištění realizace "Rozšíření dětského hřiště Rožmberská"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zajištění realizace "Rozšíření dětského hřiště Rožmberská" mimo režim směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit odeslání objednávky na realizaci rozšíření dětského hřiště Rožmberská


T: 30. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části PrahaProvede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OŽP, OŘEŠ