Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 199/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou" se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce "Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou" se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


T: 30. 4. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ