Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 200/RMČ/2020


k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí na stavbu "Most přes Rokytku", Praha 9, MČ P14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí na stavbu "Most přes Rokytku", Praha 9, MČ P14 v části stavebního objektu SO 401 přeložka NN vedení PRE, se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí na stavbu "Most přes Rokytku", Praha 9, MČ P14 v části stavebního objektu SO 401 přeložka NN vedení PRE, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a

T: 30. 4. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI