Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 201/RMČ/2020

k uzavření nájemní smlouvy a dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku parc. č. 1841/1, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, se Státním pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774, od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou za nájemné 15.774 Kč/rok

2. s uzavřením dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci se Státním pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774, o úhradě za užívání pozemku parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, v době od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 ve výši 6.526 Kč


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, se Státním pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774

2. zajistit uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci se Státním pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774, o úhradě za užívání pozemku parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, v době od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020


T: 31. 5. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM