Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 202/RMČ/2020

k návrhu na odnětí pozemků v oblasti komunikace Novopacká ze svěřené správy městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit odnětí pozemků parc. č. 2588/13, 2589/7 a 2593/4, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2544/24, 2574/20, 2575/34, 2575/37, 2575/43, 2575/93, 2575/230, 2575/233, 2575/237, 2575/240, 2572/241, 2575/242, 2580/33, 2779/7 a 2845/4, k. ú. Kyje ze svěřené správy městské části Praha 14


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu na odnětí pozemků parc. č. 2588/13, 2589/7 a 2593/4, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2544/24, 2574/20, 2575/34, 2575/37, 2575/43, 2575/93, 2575/230, 2575/233, 2575/237, 2575/240, 2572/241, 2575/242, 2580/33, 2779/7 a 2845/4, k. ú. Kyje ze svěřené správy městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 6/2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM