Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 203/RMČ/2020

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020 (pronájem pozemků určených k instalaci streetballových konstrukcí spol. Cliff, s.r.o.) na prodloužení doby nájmuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020, kterým dochází k prodloužení doby nájmu


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020 se spol. Cliff, s.r.o.T: 31. 5. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM