Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 210/RMČ/2020


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + kk v č. p. 750, Bryksova ul., na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, k bytu č. 10, o velikosti 1 + kk, který je situovaný v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 750, ul. Bryksova, který stojí na pozemku parcelní číslo 232/702, katastrální území Černý Most, obec Praha, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní jednání související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 10, o velikosti 1 + kk, který je situovaný v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 750, ul. Bryksova, který stojí na pozemku parcelní číslo 232/702, katastrální území Černý Most, obec Praha na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

T: 30. 6. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT