Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 212/RMČ/2020


k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu Bobkova 738/22, Praha 9 a na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí sídla společnostiRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání, a to v objektu Bobkova 738/22, Praha 9 - Černý Most pro nově vzniklou obchodní společnost Stalker Services, s. r. o., která je zároveň dceřinou společností Stalker Technology, s. r. o., zastoupenou jednateli společnosti, panem Pavlem Šmidrkalem a panem Ondřejem Milotou


2. s uzavřením smlouvy o poskytnutí sídla společnosti pro nově vzniklou obchodní společnost Stalker Services, s. r. o.


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Stalker Services, s. r. o., (jednatele pana Pavla Šmidrkala a pana Ondřeje Milotu) prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., o odsouhlasení umístění sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu Bobkova 738/22, Praha 9 - Černý Most a dále o zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí sídla společnosti pro obchodní společnost Stalker Services, s. r. o.

T: 30. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM