Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 216/RMČ/2020


k informaci o výsledku kontroly MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízeníRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výsledku kontroly MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: KT - ÚKŘ