Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 4. 2020


č. 217/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170

ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489

T: 30. 4. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OPKČ