Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 343/RMČ/2020


k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectvíRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1


2. finanční spoluúčast městské části dle rozpočtu projektu v celkové výši 46 000,- Kč

II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit podání projektové žádosti dle přílohy č. 1

T: 30. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ