Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 344/RMČ/2020


k předložení projektové žádosti "Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků" a "Nové zelené střechy ZŠ Gen. Janouška" ve výzvě 144. v rámci Operačního programu Životní prostředíRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s podáním projektové žádosti o podporu na realizaci projektu "Nové zelené střechy na ZŠ Bří Venclíků a ve výzvě 144. v rámci Operačního programu Životní prostředí


2. s podáním projektové žádosti o podporu na realizaci projektu "Nové zelené střechy na ZŠ Gen. Janouška a ve výzvě 144. v rámci Operačního programu Životní prostředí


3. se spolufinancováním způsobilých výdajů projektu "Nové zelené střechy na ZŠ Bří Venclíků" z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 15 %


4. se spolufinancováním způsobilých výdajů projektu "Nové zelené střechy na ZŠ Gen. Janouška" z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 15 %


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit včasné podání žádosti o podporu na realizaci uvedeného projektu prostřednictvím portálu IS KP14+

T: 11. 1. 2021


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OŘEŠ, OI