Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 345/RMČ/2020


k poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím

Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766,

Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874,

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 ve výši 54.320 Kč, příspěvkové organizaci Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 ve výši 210.490 Kč a příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 ve výši 135.800 Kč na finanční krytí odměn poskytnutých ředitelkám a pracovníkům těchto příspěvkových organizací, kteří bezprostředně zajišťovali vzdělávání, stravování a úklid v období nouzového stavu, a to z účelové dotace poskytnuté městské části Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


1. seznámit ředitelky výše uvedených příspěvkových organizací s rozhodnutím Rady městské části Praha 14


2. zajistit poskytnutí příspěvku na provoz výše uvedeným příspěvkovým organizacím

T: 3. 7. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Korálek, MŠ Obláček, ZŠ Bří Venclíků