Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 346/RMČ/2020


k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 318.858,50 tis. Kč

výdaje 518.702,20 tis. Kč

financování 199.843,70 tis. Kč


rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 9. 6. 2020

příjmy 410.977,60 tis. Kč

výdaje 720.802,50 tis. Kč

financování 309.824,90 tis. Kč


rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 23. 6. 2020

příjmy 444.833,20 tis. Kč

výdaje 754.803,00 tis. Kč

financování 309.969,80 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 9/2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ