Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 347/RMČ/2020


k revizi směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázekRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


revizi směrnice QS 74-01 V04R05 Zadávání veřejných zakázek

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit vydání revize směrnice QS 74-01 V04R05 Zadávání veřejných zakázekT: 30. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, OI, SMP-14, a.s.