Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 349/RMČ/2020


k zajištění výkonu technického dozoru na akci "Hospodaření s dešťovou vodou - Vvbíralka 25"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zajištění výkonu technického dozoru na akci "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" u společnosti BUNG CZ s.r.o., IČO: 27454576, v celkové ceně 432 000,00 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy na výkon technického dozoru na akci "Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25" mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení

T: 17. 7. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ