Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 350/RMČ/2020


k e statickému zajištění zdi u kostela sv. Jiří v HloubětíněRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání stavebních úprav - statické zajištění zdi u kostela sv. Jiří v Hloubětíně mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" u společnosti KVS stavební, s.r.o., IČO: 28982703, v celkové ceně 363.875,14 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky na stavební úpravy - statické zajištění zdi u kostela sv. Jiří v Hloubětíně mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu I. tohoto usnesení

T: 17. 7. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ