Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 353/RMČ/2020


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektové práce - Komunitní centrum Splavná"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projektové práce-Komunitní centrum Splavná"


2. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektové práce-Komunitní centrum Splavná"

II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projektové práce - Komunitní centrum Splavná" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektové práce-Komunitní centrum Splavná"T: 10. 7. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ