Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 354/RMČ/2020


k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na služby "Úklid v objektech Praha 14 kulturní"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na služby "Úklid v objektech Praha 14 kulturní"


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na služby "Úklid v objektech Praha 14 kulturní"

T: 30. 6. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OPKČ