Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 374/RMČ/2020


k podání výpovědi z pachtovních smluv a zveřejnění neadresného záměru na pronájem dílů 125 - 128 zahrádek v Borské uliciRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s podáním výpovědi z pachtovní smlouvy č. 0595/2016/OSM/1070 uzavřené s XXXXXXXXX XXXXX (díl 126) a zveřejněním neadresného záměru na pronájem tohoto dílu zahrádek v Borské ulici

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit odeslání výpovědi z pachtovní smlouvy č. 0595/2016/OSM/1070 uzavřené s XXXXXXXXX XXXXX (díl 126) a zveřejněním neadresného záměru na pronájem tohoto dílu zahrádek v Borské uliciT: 15. 7. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM