Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 377/RMČ/2020


k prohlášení městské části Praha 14 týkajícího se poskytování lékařských a souvisejících služeb na Poliklinice ParníkRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prohlášení městské části Praha 14 týkající se poskytování lékařských a souvisejících služeb na Poliklinice Parník dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit, aby Správa majetku Praha 14, a.s. seznámila lékaře působící na Poliklinice Parník s výše uvedeným prohlášením


T: 30. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OPKČ, SMP-14, a.s.