Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 386/RMČ/2020


k návrhu na řešení bytové situace občanů MČ P14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě MČ P14, za podmínky ukončení nájemní smlouvy č. 3692 ze dne 21. 12. 1994 a uzavřením nové nájemní smlouvy s novým nájemcem XXXXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX k bytu č. 20 na dobu určitou 2 roky a vrácení stávajícího bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 766, ul. RochovskáRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, za podmínky ukončení nájemní smlouvy č. 3692 ze dne 21. 12. 1994 a vrácení bytu stávajícího, na dobu určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou 2 roky, za podmínky ukončení nájemní smlouvy č. 3692 ze dne 21. 12. 1994 a vrácení bytu stávajícího

T: 31. 7. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT