Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 387/RMČ/2020


k návrhu na vydání souhlasu se změnou nájemce bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na vydání souhlasu se změnou nájemce bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se změnou nájemce bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9

T: 31. 7. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce