Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 391/RMČ/2020


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 925, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070 uzavřené s pí XXXXXX XXXXXXXXX na pronájem části pozemku parc. č. 925, k. ú. Hostavice, o prodloužení lhůty pro vybudování oplocení pronajatého pozemku do 31. 5. 2021


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070 uzavřené s pí XXXXXX XXXXXXXXX na pronájem části pozemku parc. č. 925, k. ú. Hostavice, o prodloužení lhůty pro vybudování oplocení pronajatého pozemku do 31. 5. 2021

T: 31. 7. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM