Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 392/RMČ/2020


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/145, parc. č. 2665/149, parc. č. 2665/150, katastrální území KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/145, parc. č. 2665/149, parc. č. 2665/150 všechny zapsané jako ostatní plocha, zeleň, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím vlastníků jednotek Manželů Dostálových 1304, Praha 9


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/145, parc. č. 2665/149, parc. č. 2665/150 všechny zapsané jako ostatní plocha, zeleň, katastrální území Kyje, se Společenstvím vlastníků jednotek Manželů Dostálových 1304, Praha 9

T: 30. 6. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM