Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 393/RMČ/2020


k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu pro umístění 1 ks infopanelu na pozemku parc. č. 1072/173 v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 1072/173 v k. ú. Hloubětín pro umístění 1 ks infopanelu (1 m2 ) s HMP, IČO 00064581, zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 1072/173 v k. ú. Hloubětín pro umístění 1 ks infopanelu (1m2 ) s HMP


T: 31. 7. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM