Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 394/RMČ/2020


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynové přípojky pro komunitní centrum H55Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene přeložky plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 2499/17, k. ú. Hloubětín, s Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s., IČO 27403505, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přeložky plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 2499/17, k. ú. Hloubětín, s Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s., IČO 27403505, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH


T: 31. 8. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM