Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 530/RMČ/2020

návrh ke zprávě z kontroly vybraných procesů za období od 1/1/2019 do 30/6/2020 organizace Praha 14 kulturní


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

informace od autora zprávy z kontroly vybraných procesů za období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020 organizace Praha 14 kulturní

T: 14. 9. 2020Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní